Jak to bylo doopravdy

Československo pod vlivem VŘSR určitě nevzniklo, vyvrací komunistickou propagandu historik Kalous

Jak to bylo doopravdy

Československo pod vlivem VŘSR určitě nevzniklo, vyvrací komunistickou propagandu historik Kalous
Velká říjnová socialistická revoluce, 1917

Plus

7. listopadu 1917 změnila svět Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR) v Rusku. Její důsledky nacházíme v různých částech světa dodnes. Komunistická propaganda v Československu dokonce dlouhá desetiletí tvrdila, že bez VŘSR by naše země nebyla samostatná nikdy.Účinkuje: historik Jan Kalous
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2017-11-06

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají