Hudební přístav

Jazzová a populární hudba jsou doménami Borise Urbánka už více než 40 let

Hudební přístav

Jazzová a populární hudba jsou doménami Borise Urbánka už více než 40 let
pianista Boris Urbánek

Ostrava

Víte, co mají společného muzikály Mrazík, Romeo a Julie, nebo Harpagon je lakomec? Samozřejmě že svého autora, kterým je dnešní jubilant Boris Urbánek.
Milan Bátor

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají