Hovory

Pantomima je jako bílá paní. Nikdy jste ji neviděli, ale když ji spatříte, tak jste nadšení, jak je krásná, říká mim Vizváry

Hovory

Pantomima je jako bílá paní. Nikdy jste ji neviděli, ale když ji spatříte, tak jste nadšení, jak je krásná, říká mim Vizváry
Radim Vizváry v představení Sólo

Plus

Režisér a mim Radim Vizváry nastoupil před třemi lety jako umělecký šéf do divadla Laterna magika s vizí, že do něj přinese současné nejmodernější technologie, aby se scéna znovu dostala na úroveň svého nejslavnějšího období. Národní divadlo však na novou techniku nemá finance. Staví tedy na kvalitách svých herců, hereček, tanečníků a tanečnic a představení jsou téměř pořád vyprodaná.
Tatiana Čabáková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Do hovoru jsem dnes pozvala uměleckého šéfa divadla Laterna Magika Radima Vizváryho. Radim je mým režisér, choreograf a pedagog. Patří mezi nejvýraznější osobnosti současného mimického divadla v Evropě. Od roku 2014 je zaražený mezi významné osobnosti oxfordské encyklopedie. S jakou výzvou nastupoval na pozici uměleckého šéfa jedné ze scén Národního divadla? A je to se o byty mého hosta. Od mikrofonu vás vítá Tatiana Čabáková.

  • Hovoří.

  • Radíme, vítejte v hovorech. Dobrý den. A kosti reagovali. Ke cti se dozvěděli, že vás oxfordská encyklopedie a zařadila mezi významné osobnosti.

Více z pořadu