Hovory

O inkluzi děťátka teď bohužel rozhoduje rodič, ale měl by to být odborník, myslí si ředitelka speciálního centra Ljubica Nováková

Hovory

O inkluzi děťátka teď bohužel rozhoduje rodič, ale měl by to být odborník, myslí si ředitelka speciálního centra Ljubica Nováková
Z dokumentu Inkluze

Plus

Pro začleňování zdravotně či mentálně handicapovaných dětí do běžné třídy, tedy pro inkluzi, je ve společnosti mnoho pro i proti. Své o tom ví i ředitelka Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava Ljubica Nováková. „Navíc velmi složitá otázka je i inkluze versus speciální školství. Chápu rodiče, kteří chtějí mít děťátko v běžné třídě, protože se pak bude pohybovat v běžné populaci. Má to své opodstatnění, ale jsou tam taky velká ,proti‘.“
Ondřej Kepka

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají