Hovory

„Mozaika z historie.“ Skládáme skutečnost z tisíců příběhů, říkají zakladatelky divadla Tisícihran

Hovory

„Mozaika z historie.“ Skládáme skutečnost z tisíců příběhů, říkají zakladatelky divadla Tisícihran
Eva Čechová a Tereza Durdilová z projektu Tisícihran

Plus

Divadelní spolek Tisícihran propojuje autorské dokumentární divadlo a vzdělávání. Zakladatelky Eva Čechová a Tereza Durdilová se snaží divákům zprostředkovat všednodennosti doby minulé – jak se žilo v Československu v různých obdobích 20. století. V obecenstvu Tisícihranu jsou většinou děti a studenti. Tvůrkyně se zaměřují také na vzdělávání pedagogů ke kreativnímu přístupu v procesu učení. Moderuje Markéta Vozková.
Markéta Vozková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Minulost má 1000 stran. Skládáme skutečnost z 1000 příběhů, říkají Eva Čechová a Tereza Durdilová, které založili divadelní spolek 1000 hrám. Autorky v dokumentárním divadle pracují s autentickými vzpomínkami na dějiny 20. století v Československu a ústy pamětníků a pamětnic vypráví příběhy žákům a studentům. Ze studia ČRo Plus vás zdraví Markéta Vochosková.

  • Do studia přišli Eva Čechová a Tereza Durdilová, zakladatelky divadelní skupiny 1000 hran, která se zaměřuje na dokumentární divadlo s přesahem do historie 20. století. Váš projekt jsem zaregistroval a díky týdnu inovací, kde jste ho prezentovali v rámci programu učit je odvaha. Zajímá mě. Kde berete odvahu zapojovat dokumentární divadlo do vzdělávání?

  • Myslím si, že to, aspoň u mě je to opravdu dlouhodobá potřeba vlastně se dozvídat o historii, to je nedávné historii. A trochu jsem nelitovala toho, že právě jsem se nezeptal mých prarodičů na to, že jsem vlastně s ním a málo o tom hovořila a hrozně mě to mrzelo. Takže jsem chtěla mým dětem dopřát to, aby mohli vlastně ty příběhy dozvědět.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají