Hovory

Host: Eva Kesslová, ředitelka a manažerka orchestru BERG

Hovory

Host: Eva Kesslová, ředitelka a manažerka orchestru BERG
Nová studia Plusu

Plus

Orchestr se zaměřuje na interpretaci současné hudby a posluchače často zve na netradiční místa, na kterých hudbu kombinuje s tancem, filmem nebo třeba zvukovou procházkou. Na koncertech je obvykle úplně plno. Moderuje Vlastimil Ježek.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají