Host Dne na Moravě

Host: Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno o rekordním výsledku Tříkrálové sbírky a o projektech, které vybrané peníze pomohou uskutečnit

Host Dne na Moravě

Host: Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno o rekordním výsledku Tříkrálové sbírky a o projektech, které vybrané peníze pomohou uskutečnit
Český rozhlas

Brno

Například v Brně za ně budou opraveny budovy, sloužící pro pomoc lidem bez domova, v menších městech pomohou lépe vybavit týmy poskytující domácí hospicovou péči a podpoří rodiny, které se propadly pod hranici chudoby. Moderuje Zuzana Kopuletá.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají