Hobby magazín

Principy regenerativní pastvy můžete aplikovat na dobytek i drůbež. Obnovíte půdní ekosystém a snížíte CO2

Hobby magazín

Principy regenerativní pastvy můžete aplikovat na dobytek i drůbež. Obnovíte půdní ekosystém a snížíte CO2
Skot na pastvě

Rádio vašeho kraje

V červnu 2022 se na farmě Wenzela Lobkowicze v Drahenicích na Příbramsku konal takzvaný Polní den. Zájemci viděli inovativní postupy regenerativního zemědělství v praxi.
Jolana Nováková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají