Hobby magazín

Jak pěstovat maliník?

Hobby magazín

Jak pěstovat maliník?
maliny

Rádio vašeho kraje

Také pěstujete maliník? Hlavně děti čerstvě natrhané maliny milují a my zase milujeme svá vnoučata, syny a dcery, takže když to jen trochu jde, najdeme na zahradě místo, které vyhradíme právě pro maliník.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají