Historie Plus

Rozhlas nezná hranice. Komunistům posloužil jako nástroj propagandy v zahraničí

Historie Plus

Rozhlas nezná hranice. Komunistům posloužil jako nástroj propagandy v zahraničí
Panel rozhlasové výstavy o mezinárodních přenosech (1933)

Plus

Vysílání rozhlasu do zahraničí mělo v celé rozhlasové éře specifické postavení. Nebylo určeno domácím posluchačům, ti si ho často ani naladit nemohli, zato bylo spojnicí s krajany z celého světa. Ale nejen proto bylo přímo ve státním zájmu. Snadný průnik radiových vln přes hranice učinil z rozhlasu účinný nástroj propagace i propagandy a také důležitou zbraň proti propagandě cizí.
Naďa Reviláková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Rozhlas má tu zvláštní vlastnost, na rozdíl od mnoha jiných médií, že dokáže poměrně hravě překonávat hranice zemí nejen blízkých, ale i těch nejvzdálenějších. To už záhy po jeho vzniku pochopili také jejich představitelé. Snadný průnik rádiových vln přes hranice učinil rozhlas účinným nástrojem propagace i propagandy jak pro demokratické, tak totalitní režimy, které u nás vládli. Více už v následujícím pořadu, u kterého vás vítá Naďa Voláková.

  • Historie Plus.

  • Za podrobnými informacemi o vysílání do zahraničí jsem vyrazila přímo do rozhlasového archivu za historikem rozhlasového vysílání Tomášem Pánkem a samozřejmě mě zajímalo, kdy rozhlas začal vysílat za hranice a proč.

Ostatní také poslouchají