Historie Plus

Dva nesvatí Antonínové. Boj o moc v gubernii jako karikatura boje o moc v metropoli

Historie Plus

Dva nesvatí Antonínové. Boj o moc v gubernii jako karikatura boje o moc v metropoli
Informace o obrázku

V letech 1953 u nás došlo po smrti Klementa Gottwalda k mocenské dvojkolejnosti. Prezidentem se stal Antonín Zápotocký, prvním tajemníkem ÚV KSČ Antonín Novotný.