Historie českého zločinu

Bestie Ruth

Historie českého zločinu

Bestie Ruth
Ruth Hildnerová

Dvojka

Dopadení nacistické dozorkyně, která pohřbívala zaživa. V květnu 1947 dostala matka jednoho dítěte Ruth Hildnerová provaz. Ti, kteří znají případ Volarského pochodu smrti, tvrdí, že neexistuje trest, který by mohl odčinit vinu a spoluvinu dozorců SS na smrti více než tisícovky žen.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají