Hanácké rok

Matičky a Ježíškovy matičky procházejí o Velikonocích Hanou pod kopci Nízkých Jeseníků

Hanácké rok

Matičky a Ježíškovy matičky procházejí o Velikonocích Hanou pod kopci Nízkých Jeseníků
Procesí přichází v neděli ke kostelu

Olomouc

Vynášení Pánbíčka nebo hanácky Pánbučka je zvyk, kdy se nazdobený kříž s Kristem nebo socha Krista vzkříšeného a další liturgické a posvátné předměty vynášejí ven z kostela a jsou slavnostně neseny dívkami za doprovodu mládenců v čele průvodu.
Aleš Spurný