Glosa Plus

Ondřej Vaculík: Most Ukrajinců

Glosa Plus

Ondřej Vaculík: Most Ukrajinců
Stavba nového železničního mostu v Červené nad Vltavou nad Orlickou přehradou

Plus

Do konce tohoto roku by stavbaři měli zaklenout nový železniční most u Červené nad Vltavou. Toto největší obloukové přemostění u nás – s rozpětím 156 metrů – se štíhle bude pnouti nad Orlickou přehradou. Unikátní metoda výstavby tkví v tom, že jednotlivé segmenty oblouku rostoucího proti sobě z obou břehů jsou zavěšeny na lanech, vycházejících z dočasně zvýšených pilířů při obou březích.
Ondřej Vaculík

Ostatní také poslouchají