Glosa Plus

Karel Hvížďala: Šli tři Šlitři

Glosa Plus

Karel Hvížďala: Šli tři Šlitři
Jiří Šlitr

Plus

Dnes, 15. února 2024, uplyne sto let od narození Jiřího Šlitra a za tři roky to bude 60 let, co se poprvé setkal Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, představil je Miroslav Horníček.
Karel Hvížďala

Ostatní také poslouchají