Glosa Plus

Ivan Hoffman: Chvála sporu

Glosa Plus

Ivan Hoffman: Chvála sporu
Pohled na hosty debaty ze zákulisí

Plus

Mám rád bonmot, že diskuse má smysl pouze mezi lidmi se stejným názorem. Lidé s radikálně odlišným viděním světa se mohou pouze zdvořile vyslechnout, vzít se vzájemně na vědomí a jsou-li slušní, tolerovat se v jinakosti. Užitek či radost z polemiky ale mít nemohou.
Ivan Hoffman

Ostatní také poslouchají