Glosa Plus

Ivan Binar: Čápi, čápi…

Glosa Plus

Ivan Binar: Čápi, čápi…
Čápi si rádi hnízda staví ve výškách. Třeba na továrních komínech

Plus

Za naším domečkem ve Vlkovicích je mírný svah porostlý trávou; louka až za obzor a za obzorem zase louka až za obzor. Před zavedením dotací tu bylo pole s pohankou, za komunistů zaseli sem jednotní zemědělci kukuřici, chytře, do řádků shora dolů. A když přišla bouře zlá a lijavec, velká voda se valila v brázdách mezi kukuřicí a zanesla bahnem garáž trabantu po kolena. Louka je to nejrozumnější řešení.
Ivan Binar