Glosa Plus

Eva Turnová: Synchron

Glosa Plus

Eva Turnová: Synchron
Tisícikoruna

Plus

„Synchronicita je vždy a všude přítomnou realitou, kterou vidí ti, co jsou připraveni ji vidět. Nezvyklé shody okolností tudíž vůbec nemusejí představovat náhodu, nýbrž jakousi smysluplnou koincidenci, která nás může vést intuitivně přes naše životní křižovatky. Občas jde o téměř tajuplné setkání vnějšího světa s vnitřním Já,“ říká švýcarský psycholog Carl Gustav Jung.
Eva Turnová

Ostatní také poslouchají