Futurissimo

Michal Rataj a jeho skladatelké portfolio jako součást Cyklu soudobé hudby S Pražské komorní filharmonie

Futurissimo

Michal Rataj a jeho skladatelké portfolio jako součást Cyklu soudobé hudby S Pražské komorní filharmonie
Futurissimo

Vltava

Skladby z období let 2012 - 2022 pro flétnu, klarinet, violoncello a live elektroniku uvádí Boris Klepal.

Ostatní také poslouchají