Folková pohlazení

Covidově karanténní pohlazení folková

Folková pohlazení

Covidově karanténní pohlazení folková
Robert Křesťan na hudebním festivalu

Rádio vašeho kraje

K dobré náladě v době covidové snad přispěje folková, country a trampská muzika. V následující hodině se budeme toulat fonotékou našeho pořadu.

Ostatní také poslouchají