Folklor žije!

„Jukačky“, „holarijování“ a „zelený kúsky“

Folklor žije!

„Jukačky“, „holarijování“ a „zelený kúsky“
Folklor žije!

Dvojka

O zajímavostech chodských písniček s Domažlickou dudáckou muzikou. Připravila Michaela Vondráčková.

Ostatní také poslouchají