Ex libris

František Graus: Mor, flagelanti a Židé

Ex libris

František Graus: Mor, flagelanti a Židé
Karel IV. byl zajímavý panovník

Plus

Jakou roli sehrál otec vlasti Karel IV. během pogromu na Židy v Norimberku roku 1349? Jaký důvod měly tyto útoky, které se v průběhu následujících století opakovaly? Analýzu neklidného 14. století přečetl Milan Slezák.
Milan Slezák

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají