Duchovní hudba

Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela

Duchovní hudba

Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Duchovní hudba

Vltava

Hudební putování po středověké Svatojakubské stezce se soubory New London Consort, The Rose Ensemble, Monteverdi Choir se Sirem Johnem Gardinerem aj. včetně nahlédnutí do historických hudebních pramenů této pouti připravila a uvádí Lucie Hradilová.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají