Duchovní hudba

Jezuité aneb Evangelizace hudbou

Duchovní hudba

Jezuité aneb Evangelizace hudbou
Duchovní hudba

Vltava

V letošním roce si připomínáme 400. výroční svatořečení Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu. Je to zároveň dobrá příležitost k zamyšlení, jakou roli sehrál jezuitský řád v dějinách duchovní hudby nejenom na evropském kontinentu. Vedle děl Tomáse Luise da Victoria nebo Giovanniho Girolama Kapspergera proto zazní i skladby z jezuitských misií v latinské Americe i Asii. Připravil Jan Baťa.

Ostatní také poslouchají