Duchovní hudba

Hic est electum vas - zde je vyvolená nádoba aneb Svatý Norbert, zakladatel řádu premonstrátů

Duchovní hudba

Hic est electum vas - zde je vyvolená nádoba aneb Svatý Norbert, zakladatel řádu premonstrátů
Duchovní hudba

Vltava

Připravil Christian Pšenička, OPraem.

Ostatní také poslouchají