Dopolední host

Tango Argentino je akordeonovým popíkem a mistrovským kouskem zároveň, říká hudebník Ladislav Horák

Dopolední host

Tango Argentino je akordeonovým popíkem a mistrovským kouskem zároveň, říká hudebník Ladislav Horák
Moderátorka Eva Kadlčáková a akordeonista Ladislav Horák

České Budějovice

Ladislav Horák, přední český akordeonista, vede akordeonovou sekci na pražské konzervatoři. V Jihočeském kraji pořádá každoroční Třeboňská letní setkávání, tedy hudební kurzy hry na akordeon, kytaru, violoncello a hoboj.
Eva Kadlčáková

Více z pořadu