Dokument

Proti sobě: bitva u Zborova

Dokument

Proti sobě: bitva u Zborova
Rakouskouherští vojáci házející granáty

Dvojka

„Žádám o co nejrychlejší a nejpřesnější sdělení důvodů selhání IX. sboru c. a k. armády u Zborova,“ požaduje vrchní velitel rakousko-uherské armády 3. července 1917.

Ostatní také poslouchají