Dokument Plus

Přijmout život znamená přijmout smrt, a zbavit se strachu z ní, řekl Ježíš na Velký pátek

Dokument Plus

Přijmout život znamená přijmout smrt, a zbavit se strachu z ní, řekl Ježíš na Velký pátek
Ježíš Kristus na hoře Olivetské

Plus

Velikonoční příběh Ježíše Krista, který byl na Velký pátek ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých, je klíčovým příběhem Nového zákona. Krutost tehdejšího společenství Židů spolu s alibismem římského správce Piláta Pontského, pokračuje bolestným průvodem Via Dolorosa. Spolu s Ježíšem v něm kráčeli další dva lotři, kteří měli být také ukřižování. Už ten samotný způsob smrti byl ohavným, ostatně sami Římané o něm nechtěli ani příliš mluvit.
Ivana Chmel Denčevová

Ostatní také poslouchají