Dobré ráno

V kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě pokročila stavba nových laboratoří

Dobré ráno

V kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě pokročila stavba nových laboratoří
Areál VŠB – Technické univerzity Ostrava

Ostrava

Vysoká škola báňská v Ostravě pokročila se stavbou nových laboratoří. Zaměřené budou především na energetiku a úspory. Energii tam chtějí akademici například vyrobit z odpadu ze skládek. Odborníci ale chtějí přinést i nová řešení pro energetickou soběstačnost domácností.
Klára Křižáková

Ostatní také poslouchají