Dobré odpoledne z Českých Budějovic

29. únor 1904? Budějovické noviny psaly o odkladu stavby nádraží a problematickém „zarostlém otrhanci“

Dobré odpoledne z Českých Budějovic

29. únor 1904? Budějovické noviny psaly o odkladu stavby nádraží a problematickém „zarostlém otrhanci“
29. únor

České Budějovice

Světovou událostí číslo jedna byla 29. února 1904 rusko-japonská válka a z ní plynoucí obavy o zatažení Spojených států a Anglie do válečné vřavy. A na jihu Čech už tehdy řešili naši předkové něco podobného tomu, co známe ze současné doby. V dobovém tisku se probíral odklad stavby nádraží v Českých Budějovicích a také „zarostlý otrhanec plný nečistoty a hmyzu“, který se každodenně promenuje na náměstí.
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají