Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín

Při květnovém a červnovém sečení polí a luk umírají tisíce mláďat divoké zvěře. Jak tomu zabránit?

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín

Při květnovém a červnovém sečení polí a luk umírají tisíce mláďat divoké zvěře. Jak tomu zabránit?
Srnče ukryté ve vysokém lučním porostu

Zlín

Pod žacími stroji zahyne v České republice ročně až 60 tisíc srnčat a dalších čerstvě narozených mláďat divoké zvěře a ptactva.
Pavel Vacek

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají