Dobrá vůle

Dar podpory, dar poznání, dar inspirace

Dobrá vůle

Dar podpory, dar poznání, dar inspirace
Ida Kelarová

Dvojka

Nestyďte se, že jste Romové, takové je poselství rozhlasového dokumentu Tomáše Černého o společné aktivitě Idy Kelarové a České filharmonie, kteří se sešli na pozoruhodném letním táboře Romano Drom s dětmi z několika východoslovenských romských osad. Pořad získal cenu Jiřího Hrašeho na přehlídce rozhlasových dokumentů a publicistiky Report pro rok 2014.

Ostatní také poslouchají