Dobrá vůle Plus

Trenér s bílou holí

Dobrá vůle Plus

Trenér s bílou holí
Dobrá vůle. Fotografie publikována s laskavým svolením prof. Mgr. Jindřicha Štreita, Dr. h. c.

Plus

Dokument natočila Marcela Kašpárková. Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Yvona Žertová, technická spolupráce David Janečka a Roman Špála. (12.4.2008)

Ostatní také poslouchají