Den podle...

Témata podle Petra Šimůnka

Den podle...

Témata podle Petra Šimůnka
Den podle

Plus

Stávky a protesty upozorňující na alarmující stav klimatu sílí. V Americe ubyla za posledních 5 let téměř třetina ptactva. Jsou elektronické cigarety nebezpečné?