Den podle...

Proud uprchlíků přicházejících do Německa přes Rakousko se nezmenšuje. Německé hraniční kontroly na dálnici z Česka do Drážďan vnímá premiér Sobotka jako přechodné opatření. KSČM odmítá zamýšlenou asociační dohodu s Ukrajinou. Moderuje Tomáš Pavlíček.

Den podle...

Proud uprchlíků přicházejících do Německa přes Rakousko se nezmenšuje. Německé hraniční kontroly na dálnici z Česka do Drážďan vnímá premiér Sobotka jako přechodné opatření. KSČM odmítá zamýšlenou asociační dohodu s Ukrajinou. Moderuje Tomáš Pavlíček.
Den podle

Plus