Den na Moravě

Co vy na to?

Den na Moravě

Co vy na to?
Mikrofon

Brno

Školní rok se už naplno rozběhl a s tím přicházejí i domácí úkoly. Mají učitelé právo trestat děti za jejich nesplnění? A proč vlastně učitelé žákům úkoly na doma zadávají?

Ostatní také poslouchají