Dějiny do uší

1938 – Výstava Pražské baroko

Dějiny do uší

1938 – Výstava Pražské baroko
Jeden z autorů výstavy Pražské baroko Zdeněk Kalista v rozhlasovém studiu (24. 9. 1940)

mujRozhlas

Poslechněte si inscenovaný rozhovor z 11. dubna 1938 mezi výstavním komisařem Umělecké besedy Karlem Šourkem a blíže neidentifikovaným redaktorem o blížící se výstavě Pražské baroko 1600–1800, kterou mezi květnem a zářím 1938 hostil Valdštejnský palác a sídlo Zemského zastupitelstva na Malé straně. Šourek v tomto rozhovoru určeném pro krátkovlnné zahraniční vysílání představil zámořským krajanům smysl, ideové pojetí a program této velkoryse pojaté výstavní akce, jejímiž autory byli kunsthistorikové Václav Vilém Štech, Oldřich Stefan a Emanuel Poche a dějepisec Zdeněk Kalista.

Ostatní také poslouchají