Jan Neruda: Balady a romance

Strašidelné Čechy (ilustrační foto)

Žil jednou v Čechách smavý rek,
Vám známý rytíř Paleček;
on samý šprým a nápad byl,
rád dobře jed' a dobře pil,
a lidem dobře činil.

Balady ze sbírky Balady a romance. Původní název sbírky je Ballady a romance, takto vycházela zhruba do roku 1935. V dalších vydáních už prošla jazykovými úpravami. Převažují v ní básně s humornou pointou, zaměřené na lidský život, na náměty z národní historie, ale také na náboženské motivy.
Jan Neruda: Balada rajská
Čte: Jana Franková
Režie Markéta Jahodová
 
Jan Neruda: Balada česká
Čte: Jana Franková
Režie: Markéta Jahodová
 
Jan Neruda: Balada májová
Čte: Jana Franková
Režie: Markéta Jahodová
 
Jan Neruda: Romance štědrovečerní
Čte: Markéta Jahodová
 
Jan Neruda: Balada o polce
Čte: Markéta Jahodová
 
Jan Neruda: Balada o duši Karla Borovského
Čte: Markéta Jahodová
 
Všechny básně byly natočeny v roce 2010.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady