František Kožík: Po zarostlém chodníčku. Obsáhlá životopisná kniha o životě Leoše Janáčka

Leoš Janáček, dřevoryt Jean Lebedjeff (1884–1970)

Kniha chce podle autorových slov „převyprávět prostě a láskyplně život Leoše Janáčka, aby ti, jimž dosud zůstal cizí, našli k němu cestu“. Vyprávění je založeno na svědomitém studiu skladatelova díla, literatury o něm i na přímých svědectvích jeho pamětníků. Autor se jen snaží psychologicky prolnout do jeho myšlenkového a citového světa, aby mohl najít počátky jeho tvorby a její sílu a zvláštnost. Premiéru poslouchejte online po dobu čtyř týdnů po odvysílání.
Účinkuje: David Viktora a Vladimír Čapka
Připravila: Iveta Novotná
Režie: Peter Gábor
Premiéra: 3. 7. 2024

Mohly by vás zajímat i tyto pořady

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu