Budoucnost R

Dana Drábová: Budoucnost energetiky? Zdroje planety jsou konečné, musíme šlápnout na pedál

Budoucnost R

Dana Drábová: Budoucnost energetiky? Zdroje planety jsou konečné, musíme šlápnout na pedál
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová

Radiožurnál

Dostala se jaderná energetika na hranice svých možností? Světová spotřeba energie neustále roste, a jak upozorňuje Dana Drábová, rozhodně nejde o dlouhodobě udržitelný trend. „Planeta a její zdroje jsou konečné. Pokud se nevypravíme vydrancovat nějakou jinou planetu, logicky musíme narazit na meze udržitelnosti a dostupnosti,“ varuje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají