Buchty

Scenárista je umělec i dělník slůvek

Buchty

Scenárista je umělec i dělník slůvek
Buchty scénáristka koláž

Radio Wave

Ivana a Zuzana tentokrát ve studiu přivítaly scenáristku a spisovatelku Andreu Rourke Jarošovou, která před nedávnem napsala knihu Když umřel Bowie. Té se zvědavě vyptávaly na její tvůrčí proces i na to, jaké je to studovat na tzv. umělecké škole.
Ivana Veselková, Zuzana Fuksová

Ostatní také poslouchají