ArtCafé

Tvorba a sebetvorba: Komenský inspiruje 2. ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK

ArtCafé

Tvorba a sebetvorba: Komenský inspiruje 2. ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK
Zden Brungot Svíteková, Barbora Látalová a Jiří Raiterman

Vltava

Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK začal 2. února a po 20 dní nabídne v Praze a v dalších městech program pro děti, rodiče, školy i odborníky. Jaký potenciál má umění a kreativní myšlení pro současné vzdělávání, zjišťovala Jitka Kostelníková od pedagoga a metodika Jiřího Raitermana (DOX), choreografek Báry Látalové a Zden Brungot Svítekové (obě ze spolku Ostružina) a pedagožky Lenky Němcové. Slovo dostali i žáci 3. třídy zapojení do projektu Škola budoucnosti.
Jitka Kostelníková

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu