Archiv Plus

Jak jsme slavili Den tisku, rozhlasu a televize

Archiv Plus

Jak jsme slavili Den tisku, rozhlasu a televize
60. léta v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešní Výstaviště. Na Den tisku, rozhlasu a televize se konaly různé zábavní akce. K dispozici byla zdarma řada tiskovin

Plus

Když dnes přijde řeč na svátky a významné dny za komunistického režimu, většina lidí si asi jako první vybaví oslavy Prvního máje, Velké říjnové revoluce, MDŽ, popřípadě 25. února. Vedle těchto velkých existovala i několik svátků menších, které už mizí z naší paměti. Přitom režim si na jejich oslavách dával záležet. Mezi takové patřil Den tisku, rozhlasu a televize.
Veronika Kindlová

Ostatní také poslouchají