Archiv Plus

Jak jsme slavili Den tisku, rozhlasu a televize

Archiv Plus

Jak jsme slavili Den tisku, rozhlasu a televize
60. léta v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnešní Výstaviště. Na Den tisku, rozhlasu a televize se konaly různé zábavní akce. K dispozici byla zdarma řada tiskovin

Plus

Když dnes přijde řeč na svátky a významné dny za komunistického režimu, většina lidí si asi jako první vybaví oslavy Prvního máje, Velké říjnové revoluce, MDŽ, popřípadě 25. února. Vedle těchto velkých existovala i několik svátků menších, které už mizí z naší paměti. Přitom režim si na jejich oslavách dával záležet. Mezi takové patřil Den tisku, rozhlasu a televize.
Veronika Kindlová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Nejen první máj, Velká říjnová socialistická revoluce nebo 25. únor. Vedle těchto velkých svátků komunistický režim slavil i řadu menších významných dnů, třeba den raketového vojska a dělostřelectva, den horníků, den železničářů a 20. září také den tisku, rozhlasu a televize. A právě ten si v příštích minutách připomeneme prostřednictvím archivních rozhlasových nahrávek. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje autorka pořadů Veronika Kindlová.

  • Archiv plus.

  • Oslavy dne tisku, rozhlasu a televize rozhodně nebyly nějakou okrajovou akcí. Konaly se po celé zemi a zejména v Praze byly skutečně velkolepé jako tehdy. Většina významných dní měli svou oficiální a lidovou část. Ta oficiální se odehrávala zpravidla na Pražském hradě.

Ostatní také poslouchají