Archiv Plus

Hlasy a ohlasy Svobodné Evropy v porevolučním kvasu

Archiv Plus

Hlasy a ohlasy Svobodné Evropy v porevolučním kvasu
Petr Noskovič, p. Kusín, Karel Moudrý, Ivan Cikl, Petr Brod a Lída Rakušanová

Plus

Hlasy a ohlasy – na tento pořad Svobodné Evropy si jistě posluchači a pamětníci této stanice vzpomenou. Šlo vlastně o obdobu toho, co dnes dělají veřejnoprávní i komerční média poměrně hojně. Zprávy z vašeho kraje, o tom, co se událo v tom či onom městě, městečku nebo vesnici.
Jan Sedmidubský

Ostatní také poslouchají