Apetýt

Špatně slyším, dám si sluchadlo. Kolem sluchového postižení panuje stigma, myslí si speciální pedagožka

Apetýt

Špatně slyším, dám si sluchadlo. Kolem sluchového postižení panuje stigma, myslí si speciální pedagožka
Marína Štibrányiová

Brno

Marína Štibrányiová učí na Masarykově univerzitě a je místopředsedkyní Spolku uživatelů kochleárního implantátu. Původně se chtěla stát logopedkou, postupně jí ale začalo dávat větší smysl pomáhat neslyšícím. Vytváří také projekty pro seniory a zabývá se začleněním dětí se sluchovým postižením do škol.
Jana Kobylinská

Více z pořadu