Apetýt

Frištenský, Česal, Kocourek. Silácké legendy jsou spojeny s brněnským těžkoatletickým klubem Hellas

Apetýt

Frištenský, Česal, Kocourek. Silácké legendy jsou spojeny s brněnským těžkoatletickým klubem Hellas
František Kocman a Petr Skalický u busty Franty Kocourka

Brno

„Řeckořímský zápas je nejférovnější způsob souboje. Nejsou tam žádné zákeřné chvaty. Jedná se o čistou zápasnickou techniku,“ říká zápasník a trenér Petr Skalický.
Jarka Eliášová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají