Apatyka

Na patologii bývá velmi živo. Patologové nejčastěji určují či vyvracejí diagnózy pacientů

Apatyka

Na patologii bývá velmi živo. Patologové nejčastěji určují či vyvracejí diagnózy pacientů
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. v Českém rozhlase Olomouc

Olomouc

Patologické ústavy dnes hlavně zkoumají vzorky tkání živých pacientů. A těch vzorků jim chodí víc než dost.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají