Album dne

Cello Suites

Album dne

Cello Suites
Album dne

Vltava

Nové album slovenského violoncellisty Eugena Procháce, které obsahuje kompletní Suity pro sólové violoncello od Johanna Sebastiana Bacha. Hodnocení připravil Jozef Červenka.
Jozef Červenka