Akcent

Výstava jako médium: Nejkrásnější kniha roku ukazuje zakázané umění i propagandu

Akcent

Výstava jako médium: Nejkrásnější kniha roku ukazuje zakázané umění i propagandu
Výstava jako médium. České umění 1957–1999

Vltava

Titul Nejkrásnější kniha roku 2020 v kategorii Odborná literatura i Cena Unie grafických designerů. Tisícistránková publikace Výstava jako médiu vůbec poprvé shrnuje dějiny výstav v Česku. Jak se měnil přístup k tvorbě výstav? A kde můžeme hledat počátek dnešního kultu kurátora? Hosty Akcentu s Tomášem Kličkou jsou historička umění a jedna z autorek knihy Terezie Nekvindová z Vědecko-výzkumného pracoviště AVU a kurátor a teoretik Karel Císař z Vysoké školy uměleckoprůmyslové.
Tomáš Klička

Připravil: Tomáš Klička

Editorka: Petra Kultová
Repríza z 3. 2. 2021

Více z pořadu

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu