Akcent

Většina z nás si pod klaunem představí něco strašného. Jak může klaunské umění léčit?

Akcent

Většina z nás si pod klaunem představí něco strašného. Jak může klaunské umění léčit?
Zdravotní klauni Hořovice

Vltava

Saša Michailidis se ptá lektora a kouče Lukáše Houdka a hudebníka, garanta klaunsko-muzikoterapeutického programu v hořovické nemocnici Jana Kyncla. Nový dokument Mocný zvuk je o přístupu zdravotních klaunů k dětem na oddělení následné intenzivní péče právě v Nemocnici Hořovice. Co zmůže hudba při klauniádě? A proč klauniáda není terapie?

Lenka Buriánková, Saša Michailidis

Moderuje: Saša Michailidis

Editorka: Lenka Buriánková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají